Klassen

UNSERE KLASSEN  2019/2020

Klasse 5a - Frau Richter

Klasse 6a - Frau Dr. Pfaff


Klasse 7a - Frau Graner

Klasse 7b - Frau Kranz

Klasse 8a - Frau Tschaeche

Klasse 8b - Herr Bürger

Klasse 9a - Frau Bierbach

Klasse 9b - Frau Weisheit

Klasse 10a - Frau Kalb

Klasse 10b - Frau Städtler